Tel: 0 224 221 47 78
Bireysel Teklif Formu | Kurumsal Teklif Formu

Ürün Tanımı

GZ Özel Gezi Teknesi Poliçesi ile, Enstitü Yat Klozu kapsamında bulunan tüm temel risklerin yanında, teknenin özelliğine göre; Makine hasarları ve Savaş & Grev risklerini, kişisel eşyaları, çekme ve kurtarma masraflarını, yat botlarına ve kişisel deniz araçlarına gelebilecek zararları, üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumlulukları, çevre kirliliğini, üçüncü şahıs tedavi masraflarınızı, sigortasız ya da yata çarpıp kaçan bir teknenin vereceği fiziksel hasara bağlı olan hukuki sorumlulukları ve enkaz kaldırma masraflarını
teminat altına almaktayız.

Kimler Yararlanabilir

Özel Kullanım Amaçlı Gezi Teknesi Sahipleri   

Ürün Teminatları

  • Enstitü Yat Klozları
  • Makine Hasarları
  • Savaş& Grev
  • Kişisel Eşyalar
  • Çekme Kurtarma Masrafları
  • Yat botları ve Kişisel Deniz Araçlarına gelecek fiziksel hasarlar
  • Üçüncü Şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumluluklar
  • Çevre Kirliliği
  • Sigortasız Tekne
  • Enkaz Kaldırma