Tel: 0 224 221 47 78
Bireysel Teklif Formu | Kurumsal Teklif Formu

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

Türkiye’de Çevre Kirliliği zorunlu bir poliçe olmamakla beraber bu konuya yasal mercilerin verdiği önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye yasal mevzuatlarını 2872 ve 5312 nolu kanunlar ile tamamlamıstır. Avrupa Birliği ile ilişkiler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve ülkemizin ihtiyaç duydugu yaşadığımız çevreye karsı sorumluluklarımızı detaylandıran yeni yönetmeliklerle birlikte firmaların sorumlulukları gittikçe artmakta ve yasal gereklilikler genişlemektedir.


Her firmanın ister mevcut faaliyetlerinden, isterse geçmişte bulundugu faaliyetlerden olsun, belirli seviyelerde çevre riski bulunmaktadır. Çevre teminatı ve maliyeti konularında araştırma yapmak, yöneticilere çevre sorumlulukları için sigorta yaptırmanın risk yönetim maliyeti açısından uzun vadede daha avantajlı olduğunu gösterecektir.

Çevre Kirliliği Ürününün Avantajları

• Çevre Sorumluluk Sigortası alanında özelleşmiş, engin deneyime sahip olan risk kabul ve hasar tespit ekipleri,

• Çevre Sorumluluk ile ilgili yerel kanun, düzenlemeler ve teminat gereklilikleri konusunda uzman bilgi kaynağı,

• Müşterilerin faaliyetlerinin kapsam ve çeşitliliğine bağlı olarak ihtiyaçlarına özel program hazırlayabilme esnekliği,

• Çok uluslu program hazırlayabilme kabiliyeti: AIG sadece Türkiye’deki faaliyetlerinizi değil, firmanızın yurtdışındaki tesislerini, yurtdışına yapacağı bir sevkiyatı ya da yurtdışında gerçekleştireceği bir projeyi de Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk sigortası ile teminat altına alabilir.

İşletmeler için Çevre Kirliliği Sigortası

Tedrici Kirlenmeler
Üçüncü Sahıs Sorumluluk ve zorunlu poliçelerde verilen Çevre Kirliligi teminatı sadece ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliligi ile
sınırlıdır ve tedrici kirlenmeler teminat altında değildir. İşletmeler için özel tasarlanan ürünümüzde tedrici kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.

Sigortalı sahanın temizleme masrafları

Ürünümüzde sigortalı sahanın dışına sirayet eden kirlenmelerin yanı sıra sigortalı sahada gerçekleştirilecek temizleme masraflarına da teminat sağlanmaktadır.

3. Şahıs madde ve bedeni zararları

Kirlenmeden kaynaklanan üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararları teminata dahildir.

Ek Teminatlar

Taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmeler, birinci şahısın (Sigortalının) çevre kirliliğine bağlı iş durması kaybı ve önceden mevcut olan koşullardan kaynaklı çevre kirliliği de teminat kapsamına alınmaktadır.

Teminat ve ek teminatlar ile ilgili lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.

Hedef Sektörler

• Ağır sanayi ve kimya firmalarından, gıda ve içecek üreticilerine kadar muhtelif üreticiler.

• Enerji ve elektrik & su dağıtım hizmetleri

• Atık yönetimi ve imha tesisleri

• Proje yüklenicileri, müteahhitler, alt yükleniciler, İnşaat taşeronları, nakliye/lojistik firmaları

• Perakende satış yerleri ve toptancılık hizmetleri

• Oteller ve alışveriş merkezleri

• Çok uluslu şirketler

Yükleniciler için Çevre Kirliliği Sigortası

Tedrici Kirlenmeler
Üçüncü Sahıs Sorumluluk ve zorunlu poliçelerde verilen Çevre Kirliligi teminatı sadece ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliligi ile
sınırlıdır ve tedrici kirlenmeler teminat altında değildir. Yükleniciler için özel tasarlanan ürünümüzde tedrici kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.


Teminat Kapsamındaki İşler ("Covered Operations") 'den kaynaklanan temizleme masrafları.
Poliçede sigortalının teminata konu yaptığı iş (müteahhitlik, alt yüklenicilik, lojistik, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşıma... vb proje bazlı işler) tanımlanır ve bu faaliyet sırasında gerçekleşecek kirlenmelerden doğan temizlikle ilgili sorumluluklara teminat sağlanır.

3. Şahıs madde ve bedeni zararları
Kirlenmeden kaynaklanan üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararları teminata dahildir.

Teminat ve ek teminatlar ile ilgili lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.